Läs vidare för att se mer om våra erbjudanden inom offentlig upphandling!


InfoBreak – Inköpsanalys

Vi erbjuder information om offentliga upphandlingar i Sverige, inklusive processer, marknads- och branschöversikter, för att hjälpa våra kunder att identifiera marknadsbehov och förbereda sig för kommande upphandlingar.


UpTend – Notifieringar

Tenderlys notifieringstjänst ger våra kunder ett försprång i upphandlingsprocessen.

Tjänsten ger dig förhandsinformation om kommande upphandlingar och ger dig mer tid att förbereda ett konkurrenskraftigt anbud.


TenderGuide – Handledning

Tenderly erbjuder fullt stöd genom alla steg i upphandlingsprocessen. Vi står till tjänst i allt från konsultstöd i de inledande stegen till påskrift.


Marker – Marknadsanalys

Att förstå marknaden och miljön där ett företag verkar är nödvändigt för att kunna vinna en upphandling.

Tenderly erbjuder en detaljerad marknadsanalys efter dina önskemål.

Oavsett om du representerar en leverantör eller en offentlig instans och behöver en komplett marknadsanalys kommer Tenderlys marknadsrapport att vara det bästa valet!


ReD – Anbudsgranskning

Om du föredrar att ta hand om anbudsprocessen själv men ändå vill ha en externa granskning för att säkerställa att allt är i ordning kan vårt professionella team granska ditt anbud innan det skickas in.


Konsulter

Med professionell erfarenhet och gediget kunnande står våra konsulter redo att hjälpa dig med legala, tekniska och strategiska frågor för att upphandlingsprocessen skall löpa smidigt.